Xedea, ikuspegia, balioak

Xedea

Iurretako (Bizkaia) kirol-elkarte bat gara, eta, Durangaldearen hedaduraz, kirol-ikaskuntza hasi, hobetu eta indartu nahi dugu, futbola kirol nagusi gisa erabiliz, inor baztertu gabe kirol-maila edo generoa edozein dela ere, eta ohitura osasungarriak eta hezkuntza-balioak ikasi nahi ditugu.

Ikuspegia

Gure jokalariei entrenamendu-baliabide ezin hobeak ematea beren futbol-gaitasunak hobetzeko eta indartzeko, eta parte-hartzaileen eta haien familien erosotasunerako beharrezko baliabide guztiak ematea.

Lan honen bidez, gure klubak Durangaldean duen kirol proiektua sendotu behar dugu, gero haur horiek Durangaldean jolas egin dezaten.

Iurretako beste klub bat, etapa federatuan, lehen taldea elikatu eta kategoriak irabazteko.

Balioak

Balio hauek lantzen ditugu klubean, eta gure eguneroko lanaren zati dira:

  • Adiskidetasuna
  • Errespetua
  • Konpromisoa
  • Puntualtasuna
  • Dibertsioa
  • Kiroltasuna
  • Ahalegina